Lotta Nilsson är ny medarbetare i Natur & Trädgård. Hon återkommer i varje nummer en rapport om den odling på Oxvikens Gård i Västerbotten hon startat tillsammans med systern Sybil Sundling. Här den första med många praktiska odlingsråd.