Stig Hellerström skriver om en ny vildväxande flugtrumpet i den svenska floran.