Fira Sälgens År 2009

    - ANNONS -

    Sälgen är en nyckel­art med stor betydelse för många arters överlevnad, bjuder insekter, fjärilar och fåglar ett överflöd av vårbränsle. Låt den växa i din naturträdgård. Plantera hängsälg på balkongen och krypsälg i slänten.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.