hej@naturochtradgard.se

Sök

Sälgen är en nyckel­art med stor betydelse för många arters överlevnad, bjuder insekter, fjärilar och fåglar ett överflöd av vårbränsle. Låt den växa i din naturträdgård. Plantera hängsälg på balkongen och krypsälg i slänten.