Fem krukväxter presenteras, några så nya att de ännu inte fått svenska namn.