Farliga plastdammar

    - ANNONS -

    Helge Lundström varnar i sin och Birgitta Geites bok ”Stenar,vatten,växter” för trädgårdsbutikernas plastdammar. Farliga för barn, menar han. Och föreslår grunda betongdammar med djuphålor för näckrosor.

    Stefan Skogmark
    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.