Helge Lundström varnar i sin och Birgitta Geites bok ”Stenar,vatten,växter” för trädgårdsbutikernas plastdammar. Farliga för barn, menar han. Och föreslår grunda betongdammar med djuphålor för näckrosor.