Farliga plastdammar

    - ANNONS -

    Helge Lundström varnar i sin och Birgitta Geites bok ”Stenar,vatten,växter” för trädgårdsbutikernas plastdammar. Farliga för barn, menar han. Och föreslår grunda betongdammar med djuphålor för näckrosor.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.