För den som vill ha en färdig häck på di­rekten finns nu 180 cm färdigklippta häckplantor i trädgårdsbutikerna. De produceras av Splendor Plant, som också har lägre storlekar.