I projektet Vinterfåglar inpå knuten för 2020 hotar vi talgoxen i topp.