hej@naturochtradgard.se

Sök

Praktspireorna är användbara som få andra växter i rabatter, i buskage, till­ sammans med barr­växter och lövträd eller som häck.