Eldkrassen är en efterfrågad invandrare, nu som värvarpremie.