Cime di rapa har hittat hit

    - ANNONS -

    Grönsaksrybs, som den heter på svenska, är en lättodlad kålväxt som påminner om broccoli. En delikat grönsak med mycket gamla traditioner i Italien, skriver Anna Åkerman.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.