Det är faktiskt hög tid att tänka på nästa års odlingssäsong. På sidorna 58–63 skriver Nils Åkerstedt om olika jordar försådd och plantering som vi kan tillverka redan nu. I vår är det för sent. Det är också dags att se över krukförrådet. Nils Åkerstedt ger tips om det på sidorna 64–65. Stefan Olsson har funnit att ett gammalt utrangerat akvarium är perfekt för frösådd och som inneväxthus. Börja leta efter sådana nu. I vår är det för sent.