Svenska bokar hotas av algsvam­par som angriper trädens rötter.