Blandade bär en hälsobomb

    - ANNONS -

    Senare års forskning visar att bär innehål­ler ännu fler nyttigheter än man tidigare känt till. Kimmo Rumpunen gör en djup­dykning i ämnet och väljer även sina tio favoritbär som du kan odla i trädgården.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.