Den bästa tiden ur biologisk synpunkt att beskära träd och buskar är under juli-augusti hävdar SLU.