Anlägg en blomsteräng

    - ANNONS -

    Tidig höst är bästa tiden att anlägga en äng. Inger Runeson jobbar professionellt med ängar och guidar från sådd till slåtter. En äng blommar, doftar och lever, tycker hon.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.