Vår naturskribent Åke Lindau tecknar här ett porträtt att ekorren, som bland annat. kan sätta i sig massor med bladlöss.