19 sidor om äpplen

  - ANNONS -

  Berit och Göran Erlandsson driver Sveriges största ekologiska fruktodling i Norrby utanför Hallstahammar. Christer Larsson har besökt dem och rapporterar i följande artiklar:

  + Enkel variant av spindelbeskärningger tidigare frukt, sidorna 40–45.

  + Temperaturen avgör när rönnbärsmal­en bäst bekämpas, sidorna 46–48.

  + Tänk om – nyttja erfarenhetema från största ekoodlingen, sidorna 48–49.

  Övriga artiklar om äpplen:

  + Leif Adolfsson prisar svagväxande grundstammar, sidorna 50 – 52.

  + Här flnns svagväxande härdiga grundstammar sidorna 52- 53.

  + En liten lista över ord som dykter upp i äppeltexter, sidorna 54 – 55.

  + Forskningen satsar på nyttigare äpp­ len, sido1na 55- 57.

  + Tre äppelböcker av Görel Kristina Näslund presenteras, sidorna 57-59.