Search
Close this search box.

hej@naturochtradgard.se

Search

Berit och Göran Erlandsson driver Sveriges största ekologiska fruktodling i Norrby utanför Hallstahammar. Christer Larsson har besökt dem och rapporterar i följande artiklar:

+ Enkel variant av spindelbeskärningger tidigare frukt, sidorna 40–45.

+ Temperaturen avgör när rönnbärsmal­en bäst bekämpas, sidorna 46–48.

+ Tänk om – nyttja erfarenhetema från största ekoodlingen, sidorna 48–49.

Övriga artiklar om äpplen:

+ Leif Adolfsson prisar svagväxande grundstammar, sidorna 50 – 52.

+ Här flnns svagväxande härdiga grundstammar sidorna 52- 53.

+ En liten lista över ord som dykter upp i äppeltexter, sidorna 54 – 55.

+ Forskningen satsar på nyttigare äpp­ len, sido1na 55- 57.

+ Tre äppelböcker av Görel Kristina Näslund presenteras, sidorna 57-59.