”Klub Tomt 100 presenteras på sidorna 5–13. Den är för dig som inte vill lämna tomten för att skåda fågel utan istället locka fåglarna till den. I artikeln bland annat om vintermatning av fåglar. Sidorna 14–19 innehåller tips på fågelböcker. Och en artikel om att storskogens fåglar flyttar till städerna, sidan 16.