- ANNONS -

Traditionen med julgran i de svenska stugorna har över hundra år på nacken. Men har du tänkt på att det är en liten bit skog du tar med dig in i huset? Enbart i Sverige finns det över 25 000 arter insekter, många av dem skogslevande. Vet du vilka som följer med just din gran hem?

December. Kylan och fukten som tränger in i ansiktsporerna så fort man sticker näsan utanför dörren. Och så detta eviga mörker som sedan månader belägrat oss här uppe i norr. För även om vintern har sin charm så är det för oss insektsintresserade en rätt torftig tid. Eller är det så? Finns det verkligen inga entomologiska ljusglimtar i det eviga vintermörkret?

Fritt spelrum inomhus

Tro det eller ej men vår inomhusmiljö erbjuder för vissa arter faktiskt en otroligt bra fristad. Våra hem, med centraluppvärmning och god tillgång på mat samt relativt fritt från illasinnade rovdjur, ger hyfsat fritt spelrum för en rad olika kryp. De arter som till fullo kan utnyttja vårt torra inomhusklimat är vanligen insekter som har ett naturligt utbredningsområde utanför Sveriges bistra klimatzon. Dessa insekter finns således inomhus men hittas å andra sidan inte utomhus i trädgården eller skogen då de inte är anpassade till en lång kall vinter. Exempel på dessa arter är vågbandad pälsänger Attagenus woodroffei, brun pälsänger Attagenus smirnovi, tysk kackerlacka Blatta germanica och amerikansk kackerlacka Periplaneta americana. Men särskilt kring jul dyker det upp en hel del andra tillfälliga gäster som på ett eller annat sätt letat sig in.

I väntan på att Kalle Anka skall sluta och tidningen skall inhandlas, varför inte ta en närmare titt på livet i granen? Foto: Pxhere

Så här års finns det i nästan varje hus och hem en liten bit av skog, nämligen en gran. Okej, en hel del människor har av någon outgrundlig anledning gått över till att använda plastgran och ni kan sluta att läsa nu. Men vi som njuter av granlukten i ett julpyntat hem kan även förvänta oss ett gäng småkryp som bryskt har väckts ur sin vintersömn och likt Piff och Puff irrar runt och inte riktigt vet var de ska ta vägen. Vilka är då de kryp som kan hittas i en julgran?

Många är långa och svåra att fånga

Bladlöss känner nästan alla trädgårds­odlare till, de tillhör insektsordningen växtsugare (Homoptera) och det finns cirka 560 arter i Sverige. De flesta bladlössen övervintrar förvisso som ägg som läggs och fästs på grenar eller barr på värdväxten. Men om en gran får stå i ett uppvärmt utrymme under en längre tid finns det risk att äggen kläcks. Det finns även några övervintrande arter bladlöss som angriper barrträd. Då bladlössen är helt anpassade till att suga växtsaft från sina värdväxter kan de inte göra någon skada på andra växter inomhus. Däremot kan en massförekomst inomhus upplevas något besvärande.    

En annan insektsgrupp som kan förekomma inomhus hela året men som också gärna liftar in med granen är stövsländor (Psocoptera). Dessa små oansenliga insekter är 1–4 mm och det finns drygt 60 arter i landet. De kallas även boklöss och dammlöss vilket anspelar på ordet ”stöv” som betyder damm på både danska (støv) och tyska (stöven). Stövsländor behöver en viss förhöjd fuktighet och hittas bland annat i källare, på balkonger, längs fönsterkarmar och i skafferier. De lever huvudsakligen av mögelsporer som frodas i fuktiga utrymmen. Med granen kan övervintrande stövsländehonor komma in, och dessa kan kvickna till när värmen omkring dem stiger. Dock är dessa utomhuslevande arter inte anpassade till vårt inomhusklimat utan kommer säkerligen rätt snart att förgås.

Många baggar i granen

Även bland skalbaggar och skinnbaggar finns det en hel del arter som övervintrar som fullvuxna och som händelsevis kan lifta med granar som tas in. För att få en uppfattning om den mångfald av småkryp som trivs i en gran så var jag ute och ”inventerade” en gran i slutet av september. Bankning, en metod som går ut på att man slår på grenar med en pinne samtidigt som man håller ett paraply eller en slagskärm under grenarna, av en gran gav ett gediget resultat av insekter. I slagskärmen trängdes öronvivlar (Otiorrhynchus), spetsvivlar (Apionidae), sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata), fröskinnbaggar (Lygaeidae) och rovskinnbaggar (Nabidae). De senaste årens varma och fuktiga höstar gör det sannolikt att många småkryp är aktiva långt in i november. I de södra delarna av landet är det ju inte heller ovanligt att det är snöfria jular, vilket sannolikt medför att chansen att få in insekter och spindlar med julgranen ökar.

Spindlar jagar småkryp

Spindeldjur som kan förekomma i granen är kvalster av olika arter, men framförallt en mängd spindelarter. Alla spindlar är rovdjur som fångar småkryp och finns där dessa finns. Granens grenar och barr utgör en bra plats både för att lägga sig på lur för att överraska ett byte. Vanligast är att arter inom spindelfamiljerna mattvävarspindlar (Linyphiidae), hjulspindlar (Araneidae) och snabblöparspindlar (Philodromidae) liftar med granen in i stugvärmen. Vidare är det inte ovanligt att hitta lockespindlar (Opiliones) som med sina karaktäristiskt långa ben vandrar omkring på grenarna. Om det har varit en varm senhöst och inte alltför många frostnätter kan spindlarna vara aktiva och helt enkelt vara ute på jakt efter småinsekter i granen. Det kan också finnas spindelarter som sökt lämpliga övervintringsplatser under barkflagor och när de kommer inomhus  blir de abrupt väckta ur sin vinterdvala. En del spindlar kan till och med spinna små fångstnät i sina försök att få tag på föda. Men även här rör det sig om arter som inte gärna vill vara inomhus och även om de säkert kan leva i några dagar kommer de på sikt inte att överleva.

De flesta småkryp som finns i och runt granen är starkt förknippade med trädets stam, grenar eller barr. Därför kommer dessa kryp, även efter det att granen har tagits in. Risken för att de skall föröka sig och spridas är dock väldigt liten, på grund av det torra inomhusklimatet. Jag föreslår istället att du tar tillfället i akt att studera livet i granen lite mer ingående. Du kan använda en lupp eller varför inte fotografera dem och sedan förstora i efterhand. Är man inte så van vid att identifiera insekter så finns det flera bra fora på Facebook där man kan få snabb och korrekt hjälp.

Julen varar än’ till påska …

Det börjar redan i början av december när många av oss tar in en del av naturen då vi julpyntar. För det är faktiskt inte bara i granen som småkrypen trivs under juletid. Adventsljusstaken dekoreras med fönsterlav som man kanske har varit ute och plockat, lägg därtill lingonris, röda bär och ofta någon liten fin kvist av något slag. Om man tänker efter så är det faktiskt en liten bit skog man har tagit in. Lav och mossa är utmärkta ställen för många insekter och spindlar att spendera de kalla vintermånaderna i. Men i husvärmen kommer de snabbt att kvickna till och sömndrucket krypa och flyga omkring inomhus. Dessvärre kommer den absoluta majoriteten av dessa att duka under då de inte alls är anpassade till det torra inomhusklimatet.  Så om man värnar om de små liven är det bästa om man försiktigt samlar ihop dem och lägger på ett skyddat ställe nere i markförnan ute i någon lämplig miljö.

Godsaker med smådjur

Det finns även en helt annan grupp av småkryp som associeras till julhögtiden. Det handlar om kryp som kommer in med alla godsaker som vi fyller skafferiet med. Till de här insekterna hör fruktmottet (Plodia interpunctella) vars gräddvita larver älskar torkad frukt, nötter, dadlar, kryddor etcetera. Larverna kan vandra omkring några dagar innan de förpuppas och efter detta kommer snart den vackert färgade fjärilen att kläckas. Andra insekter som uppskattar julens godsaker är brödbaggen (Stegobium paniceum) som lever på alltifrån kryddor till hårt bröd samt mjölbaggar (Tribolium spp.) och plattbaggar (Sitophilus spp.) som lever på gryn- och mjölprodukter i skafferiet. Det som är gemensamt med dessa arter är att de har ett ursprung från varmare breddgrader och återfinns således endast inomhus i Sverige. Sammanfattningsvis kan man alltså lugnt säga att även om det är kallt och mörkt ute kan man mitt i vintern hitta entomologiska glädjeämnen på närmare håll än man kanske anar…

Thomas Persson Vinnersten är biolog/entomolog på Anticimex med stort fokus på att hjälpa till med vad som i krypväg dyker upp i människors bostäder. Han disputerade i populationsbiologi vid Uppsala Universitet 2013, och har arbetat med insekter de senaste 25 åren. Han sitter i styrelsen i både Entomologiska Föreningen i Uppland (kassör) och Sveriges Entomologiska förening (vice ordförande) där han bland annat arbetar med att göra entomologin tillgänglig för fler. Han var med och startade den nya populärvetenskapliga tidskriften om insekter, Yrfän, 2015 där han är en flitig och återkommande skribent. Thomas bor i Uppsala och ägnar gärna tid i skog och mark letande efter insekter i allmänhet och skalbaggar i synnerhet.