Vanliga trollsländor i trädgården

Här berättar Magnus Billqvist från Trollsländeföreningen om de arter som du kan ha turen att upptäcka i din trädgård. Med en damm i, eller i närheten ökar chanserna att få fler trollsände- och flicksländearter att etablera sig.

1Bred trollslända

Foto: Magnus Billqvist

Libelulla depressa

Bred trollslända är en mellanstor blå eller gul trollslända med mycket bred bakkropp vilket gör dess utseende unikt. I Sverige finns den upp till Norrlandsgränsen och strax däröver, men verkar vara på spridning. Bred trollslända föredrar mindre vatten som är näringsrika och med liten eller sparsam vegetation. Helst vill den ha partier med öppen strand. Den ses ofta vid mycket små och tillfälliga vatten, som regnpölar eller små vattenfyllda hålor orsakade av boskapstramp. Bred trollslända dyker upp mycket snabbt i nygrävda vatten, men försvinner senare när vegetationen sluter sig.

Flygtid: maj till juli.

Förväxlingsrisk: ingen.

2Ljus lyrflickslända

Foto: Magnus Billqvist

Coenagrion puella

Ljus lyrflickslända återfinns i en mängd miljöer, från stillastående, näringsrika vatten till något näringsfattiga och från mycket små vatten till kantzoner i sjöar. Den påträffas även i dammar i trädgårdar, parker och på golfbanor, liksom längs långsamt rinnande, rena vatten där liknande arter ofta saknas. Vattnen ska vara vegetationsrika med flytblads-, undervattens- och strandvegetation, utan att för den skull vara igenväxta. Vattnen får inte vara för näringsfattiga eller förorenade. Larvutvecklingen är normalt ettårig. I Sverige förekommer den upp till Gävletrakten.

Flygtid: maj till augusti.

Förväxlingsrisk: främst mörk lyrflickslända.

3Blågrön mosaikslända

Foto: Magnus Billqvist

Aeshna cyanea

Blågrön mosaikslända är den i södra Sverige i särklass mest sedda trädgårdsarten. Den förefaller vara nyfiken och den som oftast förvillar sig in i hus. Den finns i många olika vatten, men främst i vegetationsrika, grunda, delvis skuggade vatten, som i inte alltför tät skog eller i parker och trädgårdar. Larvutvecklingen är tvåårig. Som nordligast i Medelpad. Den påträffas ofta fåtaligt med andra arter, exempelvis med höstmosaiksländor. Den flyger gärna även i skugga eller under träd när det regnar. Blågrön mosaikslända är därför relativt enkel att fånga i håv eller på bild.

Flygtid: juni till oktober.

Förväxlingsrisk: andra mosaiksländor.

4Pudrad smaragdflickslända

Foto: Magnus Billqvist

Lestes sponsa

Pudrad smaragdflickslända återfinns i många olika typer av vegetationsrika, grunda, stillastående eller mycket långsamt rinnande vatten som kanaler och diken. Den finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, och de kan vara något bräckta, men det får inte finnas för mycket fisk. Larvutvecklingen är ettårig. Arten är allmän inom större delen av hela sitt nordiska utbredningsområde vilket omfattar allt utanför fjällregionen.

Flygtid: juni till september.

Förväxlingsrisk: andra smaragdflicksländor.

5Spjutflickslända

Foto: Magnus Billqvist

Coenagrion hastulatum

I skogsmark kan detta vara den vanligaste eller en av de vanligaste trollsländorna i hela Norden, men den saknas oftast helt i öppna odlingslandskap. Äggen läggs i flytbladsvegetation som i gäddnate. Larverna återfinns i partier med gles vegetation, gärna i bestånd av sjöfräken och olika nateväxter. Larvutvecklingen är ett- till fyraårig men tar normalt två eller tre år.

Flygtid: maj till augusti.

Förväxlingsrisk: främst månflickslända.

6Fyrfläckad trollslända

Foto: Magnus Billqvist

Libelulla quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända finns i de mest skiftande miljöer i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att röra sig långt. Larvutvecklingen är tvåårig. Fyrfläckad trollslända är allmän till mycket allmän i hela sitt nordiska utbredningsområde som om-fattar hela Norden utanför fjälltrakterna.

Flygtid: maj till augusti.

Förväxlingsrisk: främst spetsfläckad trollslända.

7Guldtrollslända

Foto: Magnus Billqvist

Cordulia aenea

Guldtrollsländan är en av de allra första trollsländorna att på våren lämna vattnen. Varma vårar kan den åtminstone i den södra delen av landet då ses redan sista veckan i april. Det finns flera grönmetallicglänsande trollsländor men guldtrollsländan är den enda på vingarna under april till maj. Med andra ord är allt guld som glimmar innan dess verkligen just guld. Guldtrollslända förekommer i hela Norden utom i fjällen. Den föredrar ganska vegetationsrika, näringsfattiga till inte alltför näringsrika vatten som dammar, sjöar, tjärnar, kanaler, kärr och mossar i skogs- och trädmiljöer. Den kan återfinnas fåtaligt i öppna och mer näringsrika miljöer, men verkar vara frånvarande i helt öppna odlingslandskap. Larvutvecklingen är två- till treårig.

Flygtid: maj till juli.

Förväxlingsrisk: främst metalltrollslända.

8Ängstrollsländor

Foto: Magnus Billqvist

Sympetrum spp

Ängstrollsländorna består av en grupp arter som kan vara mycket svåra att särskilja. Flera av dem kan påträffas i trädgårdar eller i trädgårdsdammar. Mest sannolikt är besök av blodröd ängstrollslända, tegelröd ängstrollslända eller större ängstrollslända. De är iögonfallande trollsländor där båda könen kan vara bjärt röda. Särskilt gäller det hanen. Honan är oftast mer gultonad eller brunaktig men äldre kan bli röda, om än inte lika kraftig som hanen. Larvutvecklingen är ettårig. De förekommer allmänt i större delen av Sverige utanför fjällen men saknas också i en del av de mer nordliga landskapen. Använd gärna Trollsländeföreningens förenklade nyckel för artbestämning av ängstrollsländor.

Flygtid: juli till november.

Förväxlingsrisk: alla ängstrollsländor.

Magnus Billqvist har en bakgrund i Fältbiologerna och arbetar sedan 1999 som verksamhetskoordinator för Naturskyddsföreningen i Skåne. Från att ha varit allmänt naturintresserad och passionerad fågelskådare har Magnus mer eller mindre sedan 2008 helt gått upp i trollsländor och ägnar en stor del av sin vakna tid åt dessa fascinerande insekter. Han håller kurser och föredrag och leder resor och exkursioner med fokus på trollsländor. Magnus är ordförande i Trollsländeföreningen sedan dess bildande 2015. Han är också författare med ett dussintal böcker på sitt samvete. De senaste två var Svenska Trollsländeguiden (2012) och Skånes Trollsländor (2016). Från att ha varit bosatt i Lund sedan 1994 flydde han därifrån 2016 till mellanskånska Tjörnarp, där han sedan dess går in för att göra sin trädgård attraktiv för både växter och djur.