- ANNONS -

Undervattensväxter: Viktiga inhemska arter är dikeslånke, axslinga, olika nateväxter (Potamogeton spp.), hornsärv, vattenblink och vattenaloe.

Vit näckros är en bra flytande växt i en damm för trollsländor. Foto: Magnus Billqvist

Flytande växter: Inhemska arter inkluderar olika nateväxter (Potamogeton spp.), olika möjor (som vattenmöja), vattenpilört, dyblad och olika näckrosor (Nymphaea spp.).

Strand- och kantvegetation: Inhemska arter inkluderar vattenmynta, olika ranunklar (Ranunculus spp.), förgätmigej, bäckveronika, fackelblomster, vattenklöver, älggräs, sjöfräken, hästsvans, gul svärdslilja, blomvass, stor igelknopp, smalkaveldun och olika tåg (Juncus spp.).

Se upp: I mindre dammar är det inte lämpligt att plantera olika sorters starr (Carex spp.), vass eller bredkaveldun, eftersom dessa lätt tar över. De två senares jordstammar kan dessutom punktera ditt dammfoder.

En av växterna du under inga omständigheter ska skaffa är sjögull. Foto: Magnus Billqbist

Det finns flera arter att undvika helt, oavsett storlek på din damm, eftersom de är främmande, invasiva och helt kan ta över. Några av de värsta är vattenpest, smal vattenpest, sjögull, skunkkalla (alla arter), sydfyrling, jättebalsamin, storslinga, mossbräken, flytspikblad och parkslide.

Magnus Billqvist har en bakgrund i Fältbiologerna och arbetar sedan 1999 som verksamhetskoordinator för Naturskyddsföreningen i Skåne. Från att ha varit allmänt naturintresserad och passionerad fågelskådare har Magnus mer eller mindre sedan 2008 helt gått upp i trollsländor och ägnar en stor del av sin vakna tid åt dessa fascinerande insekter. Han håller kurser och föredrag och leder resor och exkursioner med fokus på trollsländor. Magnus är ordförande i Trollsländeföreningen sedan dess bildande 2015. Han är också författare med ett dussintal böcker på sitt samvete. De senaste två var Svenska Trollsländeguiden (2012) och Skånes Trollsländor (2016). Från att ha varit bosatt i Lund sedan 1994 flydde han därifrån 2016 till mellanskånska Tjörnarp, där han sedan dess går in för att göra sin trädgård attraktiv för både växter och djur.