- ANNONS -

För träd i nordliga klimat är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Därför försätts knopparna i en djup vintervila under hösten, vilket innebär att de måste gå igenom en lång köldperiod innan de långsamt blir mottagliga för vårens signaler. Hur detta går till avslöjas i en ny studie som har letts av Rishi Bhalerao från SLU, och som publicerats i tidskriften Science.

En av de viktigaste förutsättningarna för ett långt liv är att trädens tillväxt är synkroniserad med årstidsväxlingarna. På nordliga breddgrader avslutar träden sin tillväxt och går in i ett vilstadium inför vinterns ankomst.  Att tillväxten avstannar under höstens allt kortade dagar har varit känt länge.  Men vintervilan som innebär att knoppar inte kan slå ut utan att först ha gått igenom en lång köldperiod och inte heller väcks av korta töperioder har varit mer av ett mysterium.

Nu kan forskarna visa att kanalerna (plasmodesmata) som förbinder olika celler i tillväxtzonen (meristemet) sätts igen av beläggningar av polysackariden kallos under hösten. Blockeringen av kanalerna gör att tillväxtstimulerande signalämnen inte kan spridas i tillväxtzonen, vilket upprätthåller tillväxtstoppet och försätter knopparna i vila.

När en kanal väl har blockerats krävs det att växten utsätts för låga temperaturer under lång tid för att kanalerna långsamt ska börja öppnas igen. Först på vårkanten kan de tillväxtfrämjande signalerna nå knopparna igen och stimulera deras tillväxt.