- ANNONS -

Naturen på den konstgjorda ön Pepparholm, som byggdes för att utgöra fundament åt Öresundsbron, har fått sköta sig själv utan inblandning av mänsklig hand. Utvecklingen har gått mycket snabbare och bjudit på mer mångfald och variation än någon trodde från början.

Med tiden har 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar samt cirka 30 häckande fågelarter, den grönfläckiga paddan samt däggdjur som mus och hare etablerat sig på ön.

Från att ha varit en kal och grusig ö är nu växtligheten tätare än någonsin på Pepparholm. Det leder till att nya arter finner sig ett hem här. För första gången har ett kråkbo hittats i en björk. Härmsångare och lövsångare, som vanligen trivs bäst i skog och snår, finns för första gången i år på ön.

Samtidigt är de arter som trivs bäst på helt öppna områden på tillbakagång. Fortfarande finns öppna ytor där mås, tofsvipa och enstaka tärnor trivs sedan flera år. Men det är i år mer tydligt än någonsin att naturen på Pepparholm är i förändring.

Det stora antalet gäss har skapat ett lager av torv som utgör grogrund för mossor och växter.