- ANNONS -

Direkt efter att branden upphört liknade brandområdet närmast ett svartfärgat månlandskap. Några enstaka träd hade överlevt här och var, och i lite fuktigare partier där branden inte kunnat få fäste kunde grupper med oskadda träd hittas. Men i övrigt var det svart och åter svart och branden hade spräckt både stenar och berghällar. I stora delar av området var en betydande del av jorden och humusen också uppbrunnen, och här och var såg det mest ut som en sotig stenöken.

Insekter lockade av branden

Sotsvart praktbagge. Foto: Schmitz (CC BY-SA 2.5)

Men redan när branden pågick dök några arter av hotade och brandgynnade insekter upp i området, däribland sotsvart praktbagge och rökdansfluga.

Och vad gäller växter så började snart de första spåren på naturens enorma läkande förmåga att synas. De ytor som påverkats endast lite av branden, som myrar och vägkanter, blev gröna först. Alla de arter som fanns före branden återkom. Svedjenävan fick massförekomster med över 50 000 räknade exemplar under 2015, brandnäva i enstaka exemplar noterades under hösten 2015. Även stinknäva hittades.

Intakta rotsystem gynnade

Ormbunksväxter, bland andra örnbräken, etablerar sig tidigt. Foto: Länstyrelsen i Västmanland

Örnbräken och andra arter som hade kvar rotsystemet var uppe tidigt under våren 2015. I de delar där själva humusskiktet brunnit upp, eller där humusskiktet var kvar men skadat, kom stenmurkla, toppmurkla och rotmurkla. Toppmurklan fanns i enorma mängder i nästan hela brandområdet under våren 2015. Lungmossa etablerade sig och bildade marktäckande skikt i stora delar av området. Ärtväxter som käringtand och olika arter av vicker kom också under våren 2015. Fröplantor av björk och rotskott från asp kom rikligt under våren sommaren 2015. Mot slutet på sommaren kom även frö­plantor av asp.

Tranbär och hjortron tog plats

Skogsstjärna, rallarros och diverse myrväxter såsom tuvull, tranbär och hjortron ökade kraftigt i antal under senare delen av 2015 för att under våren sommaren 2016 vara dominerande i sina habitat.

Under 2016 var hela brandområdet ett enda stort blomsterhav där spåren av brand alltmer började försvinna från markytan. Massor av döda svarta träd skvallrar dock fortfarande tydligt om vad som skett här två år tidigare, men den riktiga katastrofkänslan börjar alltmer suddas ut.

Niclas Bergius är en biolog som sedan slutet av 1990-talet arbetat mycket med matsvamp, däribland de i Japan mycket uppskattade goliatmusseron och talltuvskivling. Arbetet har skett både på SLU i Uppsala och inom riskkapitalbolag. Koppling mellan naturvård och svamp är något som ligger honom extra varmt om hjärtat och Niclas har löpande utbyte med svampforskare i Japan. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar Niclas som projektledare för EU-finansierade Life-projekt på Länsstyrelsen i Västmanland. Life-projekten har handlat om allt från att restaurera fågelsjön Asköviken (projektet Life-Asköviken) till att göra storskaliga insatser för naturmiljöerna i Mälarens inre skärgård (projektet Life-MIA). Sedan två år tillbaka är Niclas projektledare för det stora naturvårdsbränningsprojektet, Life-Taiga, vilket sammanlagt omfattar 14 län och har en total budget på 100 miljoner kronor. Projektet kommer att pågår fram till slutet av 2019.