- ANNONS -

Många av de beteenden och livsstilar som beskrivs här kan studeras hemma i trädgården, beroende på vilka arter som lever i just din trädgård. Så hur får man spindlarna att trivas i sin trädgård? Jo, vill man ha många arter bör man erbjuda en variationsrik miljö med så många olika livsmiljöer som möjligt (detta gynnar inte bara spindlar, utan även många andra djur).

Exempel på bra spindelmiljöer är: Öppna soliga ytor (detta inkluderar både markytor och vertikala ytor som solbelysta väggar, murar och liknande). Buskar och träd (gärna med grov bark), dessa ger både livsmiljöer bland grenar och blad, på stammarna, och skuggiga miljöer på marken under. Platser med högre markvegetation i form av högt gräs och örter, lämna gärna någon del av trädgården som du inte sköter så noga – eller varför inte anlägga en liten slåtteräng om du har möjlighet, det uppskattas av en mängd arter. Vattenmiljöer, till exempel dammar, uppskattas både av arter knutna till vatten och arter med mindre specifika krav.

Alla typer av strukturer som ger skydd och små krypin – vedstaplar, stenhögar, lövhögar, murar som inte är helt täta, med mera. I många av de nämnda miljöerna trivs inte bara spindlar utan även många insekter, och eftersom insekter utgör spindlarnas bytesdjur kommer de flesta åtgärder i trädgården som gynnar insekter även att gynna spindlarna.  Överlag kan sägas att småkrypen gynnas av en trädgård som är väl uppväxt, variationsrik, och inte alltför välstädad och prydlig.

Kajsa Mellbrand är biolog med ett stort intresse för spindlar och har doktorsexamen i spindlars ekologi. Hon arbetar för närvarande som naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Gotland. Kajsa startade och administrerar Facebookgruppen Spindelnätet, en diskussionsgrupp om svensk spindeldjursfauna med över 4 000 medlemmar. För sitt arbete med kunskapsspridning via Spindelnätet mottog Kajsa 2017 ArtDatabankens naturvårdspris. Kajsa är även aktiv i Sveriges Entomologiska Förening (SEF) där hon dels är en av redaktionsmedlemmarna för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän, dels (sedan 2015) projektledare för Faunaväkteri småkryp, ett projekt för ideell övervakning av rödlistade småkryp som drivs av Sveriges Entomologiska Förening i samarbete med ArtDatabanken.