- ANNONS -

Hela hösten är en härlig planteringssäsong. På flera sätt den allra bästa, både för växterna och för dig som planterar. Med årets torka har det blivit särskilt tydligt. Det är många som kämpat med vattning under vår och sommar för att nyplanterade växter ska överleva och börja etablera sig.

Som vanligt är det enklare, och faktiskt smartare, att jobba med naturen istället för mot den. När det gäller plantering av fleråriga växter betyder det som regel att satsa på hösten. Här berättar vi varför.

Störst sortiment och bäst kvalitet

Odlingsplantskolorna har samma säsong som vi andra i den här delen av världen. Växterna börjar växa på våren och avslutar årets tillväxt på hösten. Det är alltså då, på hösten, som årets skörd står färdig och som sortimentet är som allra störst. Alla som besökt odlingsplantskolor i september vet hur frodigt och fint det är i bäddar och på fält vid den tiden. De buskar, träd, klätterväxter och perenner som nått salufärdig storlek är av toppkvalitet och i bästa kondition. De blir aldrig bättre än så. Det innebär också att det är på hösten växterna har de bästa förutsättningarna att snabbt och lätt etablera sig i din trädgård.

De växter som plantskolorna inte levererar under hösten får övervintra på plantskolan, ofta i kyllager, för att säljas kommande vår. Det fungerar oftast fint men är ingen fördel från kvalitetssynpunkt. Ur ett hållbarhetsperspektiv vore det förstås också bättre om plantskolorna slapp vinterlagra salufärdiga växter som skulle må bra av att komma i jorden på hösten.

På hösten fortsätter i allmänhet växternas rotsystem att växa och utvecklas långt efter att tillväxten ovan jord avstannat. För nyplanterade växter är det effektivt att kunna fokusera på rotning och etablering utan att stressas av att samtidigt behöva försörja en tillväxt i de ovanjordiska delarna. Något som blir extra pressande om de dessutom behöver kompensera för växtens transpiration och avdunstning under het sommarsol och vind.

Många vedartade växter planteras med fördel sent på hösten när de gått i vila. Då är de som mest tåliga vad gäller hantering och behovet av vattning är minimalt.

Perfekt vädermässigt

Den fuktighet som finns i såväl jord som luft under hösten ger perfekta förhållanden för plantering. Jorden är lätt att gräva och du behöver inte vattna dina nyplanterade växter lika mycket som vid vårplantering. De nyplanterade växternas behov av vatten är också mindre eftersom luften är sval och luftfuktigheten är hög. Naturen sköter helt enkelt en stor del av jobbet.

När sedan våren kommer har de höstplanterade växterna hunnit utveckla rotsystem som når en bit ut i den omgivande jorden. Därmed har de också tillgång till det vatten som finns där, vilket gör att de klarar vårens och sommarens torra och varma perioder bättre än vårplanterade växter. Helt på egen hand ska man dock inte räkna med att de klarar sig. Alla nyplanterade växter behöver extra omsorg tills de etablerat sig ordentligt, vilket kan ta både en och flera säsonger.

När vårvärmen kommer kan du som planterat på hösten luta dig tillbaka och njuta. Dina växter är redan på plats. Så snart vårsolen börjar värma sätter de fart och får därför tidigast möjliga start. Det ger dem ett försprång gentemot växter som planteras på våren, och de hinner växa sig större och snyggare redan första säsongen.

Vad och när?

Nästan alla växter mår bra av höstplantering. I synnerhet vedartade, lövfällande växter – buskar, träd, klätterväxter och rosor. Den gamla regeln att plantera vårblommande perenner på hösten och höstblommande perenner på våren är fortfarande en bra rekommendation om du gräver upp, och kanske delar, plantorna i din egen trädgård eller hanterar frilandsplantor av annan anledning. Köper du krukodlade perenner från plantskolan kan de dock planteras när som helst och gärna på hösten.

Du kan plantera ända tills tjälen går i jorden. Blir det ingen tjäle kan du plantera på vintern också, såvida det inte är för blött. Det du bör vänta med till våren är växter som är på gränsen till härdiga där du bor. Vintergröna växter planterar du bäst under tidig höst. Växter med bar rot ska planteras när de är i vila, alltså sent på hösten eller tidigt på våren.

Ta hand om växterna

Hantera dina växter med omsorg så de inte skadas. Med oskadade stammar, rotsystem och grenverk har växten ett mycket bättre utgångsläge och kan använda sin energi till rotning och tillväxt på växtplatsen istället för att ta hand om barkskador eller brutna grenar.

Förbered gärna växtplatsen innan du kommer hem med växterna så du kan plantera direkt. Det är svårt eller omöjligt att ge växter optimala betingelser under lagring.

Om du måste avvakta med plantering, håll växterna fuktiga och skydda dem mot sol och vind. Sent på hösten kan det också vara aktuellt att skydda rotsystemen mot temperaturer under nollan.

Berit Haggren är trädgårdstekniker, utbildad vid SLU i Alnarp. Hon arbetar som kommunikationskonsult med trädgård och landskap som specialitet. En av uppdragsgivarna är Stora Planteringsveckan.