hej@naturochtradgard.se

Sök

Planerad brand härmar naturen

Naturvårdsbränningar sker enbart i områden som skyddats i naturvårdssyfte, allra oftast natur­reservat. Finland är det enda land i Europa där man eldar i någon större omfattning, förutom Sverige. Kunskapen har dock till stor del hämtats från USA och Kanada där man ligger före oss vad gäller naturvårdsbränning. Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

År 2005 stod Naturvårdsverkets vägledning för brand och bränning i skyddad skog klar. Detta var på sätt och vis startskottet som visade att det nu skulle gå att hantera naturvårdsbränningar på ett mera storskaligt sätt. Åren efter vägledningens publicerande började länsstyrelser runt om i landet att arbeta med bränningsstrategier samt välja ut lämpliga objekt för kommande bränningar. Några länsstyrelser började också några år senare att praktiskt utföra naturvårdsbränningar. Efter hand som åren gick började fler och fler prata om att […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.
Dela artikeln:
Om artikelförfattaren

Niclas Bergius

Niclas Bergius är en biolog som sedan slutet av 1990-talet arbetat mycket med matsvamp, däribland de i Japan mycket uppskattade goliatmusseron och talltuvskivling. Arbetet har skett både på SLU i Uppsala och inom riskkapitalbolag. Koppling mellan naturvård och svamp är något som ligger honom extra varmt om hjärtat och Niclas har löpande utbyte med svampforskare i Japan. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar Niclas som projektledare för EU-finansierade Life-projekt på Länsstyrelsen i Västmanland. Life-projekten har handlat om allt från att restaurera fågelsjön Asköviken (projektet Life-Asköviken) till att göra storskaliga insatser för naturmiljöerna i Mälarens inre skärgård (projektet Life-MIA). Sedan två år tillbaka är Niclas projektledare för det stora naturvårdsbränningsprojektet, Life-Taiga, vilket sammanlagt omfattar 14 län och har en total budget på 100 miljoner kronor. Projektet kommer att pågår fram till slutet av 2019.

Mer läsning: