- ANNONS -

I denna artikel kan du läsa om vilka djur som gillar vad. För vissa räcker en liten stenhög, för andra krävs en riktig damm. Du bestämmer!

Naturträdgård är senaste trenden inom trädgård. Inspirationen kommer som så ofta från England. Där utvecklades wildlife gardening på några år till en horticulturell folkrörelse sedan landskapsarkitekten Chris Baines skapade en wildlife garden på Chelsea Flower Show i London. När nu trenden börjat få fäste här är naturträdgård ett bättre namn, ett namn som inte associerar till vildvuxna hörn och osorterade rishögar. För nu handlar det inte längre om det. Även en modernt designad trädgård kan lätt förvandlas till en naturträdgård utan att det märks.
Alla Sveriges omkring två miljoner villaträdgårdar och fritidstomter kan pö om pö förvandlas till naturträdgårdar. Liksom alla kolonilotter. En naturträdgård behöver inte ens ha varit en trädgård.Göran Holmström berättar i sin bok Humlor att han sett tre arter på en balkong i Malmö. En naturbalkong.

Inte vildvuxen
En naturträdgård måste alltså definitivt inte vara vildvuxen. Detta är en myt. Den kan lika gärna vara stramt designad. En annan myt är att naturträdgården skall vara en speciell del av trädgården, en liten refug sparad åt det vilda i ett hörn. Ingalunda. Självklart skall hela trädgården vara en naturträdgård. Då skapas förutsättningar för att ännu fler arter väljer att vara hos dig.
Förvandlandet av din trädgård till en naturträdgård ger ditt trädgårderande en ny dimension. Du kommer snart att se på naturen som din samarbetspartner. Som när du väljer en ny perenn till rabatten, då vill du veta vilka fjärilar och vilka humlor den lockar. Och inför valet av en ny buske kan det avgörande bli om den utöver vackra höstfärger även får bär som gör att du kan pricka av ännu en fågelart på din tomtskådarlista. Den där du antecknar alla fågelarter du ser från din tomt.

Fyra hörnstenar
En naturträdgård bygger på fyra hörnstenar. Avgörande för om din trädgård kan upphöjas till en naturträdgård är om den uppfyller de vilda djurens krav på
• Föda
• Vatten
• Skydd
• Boplats
Det är vad livet handlar om för dem. Finns detta i din naturträdgård är chansen stor att de väljer den som sin plats på jorden. Annars drar de vidare.
Variationen på de fyra hörnstenarna är enorm. Hur du utformar dem avgör till stor del vilka vilda djur du får i din naturträdgård.

Solitära bin vill hitta bra bon – hjälp till att skapa ”rörbon” av olika slag. Koltrasten vill ha buskar och snår att bygga bo i. Igelkotten vill ha en risbinge att ta skydd i och groddjuren är mycket hjälpta av om vi anlägger en liten damm eller ser till att det finns vattensamlingar av något slag i trädgården. Foto: Jani Ravas, NottsExminer, Calle Eklund och Domenic Blair.

Inhemska växter
En naturträdgård måste inte innehålla inhemska växter, det är en av de många myterna. Men det finns undersökningar som pekar på att det är en fördel när det gäller faunan, främst då inhemska barr- och lövträd. Djurlivet i dessa, som spindlar och andra ryggradslösa djur har utvecklats under tusentals år. Ibland i en för båda nödvändig symbios.

Föda
Skönsjungande koltrasten föder upp sina ungar med daggmask. I Natur & Trädgårds naturträdgård sprätter den varje morgon undan gräsklippet i rabatter och kryddland för att lätt ordna frukosten åt sig själv och de sina. Konkurrerande björktrastar körs bryskt iväg. Andra fåglar lever på insekter och larver. Är dessa bortsprutade flyger de fåglarna bara förbi. Humlor och fjärilar behöver pollenstinna blommor. För bin är vårljung en höjdare.

Vatten
Att bjuda på vatten är ett säkert kort om du önskar locka vilda djur till din naturträdgård. Grodor och salamandrar dras till dammar. Fåglar till mindre vattensamlingar för bad och törstsläckande. Och det kvittar dem om fågelbadet är en kasserad parabol eller ett konstverk med mosaik. Bara det finns rent vatten i det. Bin samlas kring rostigt vatten tidiga vårdagar när de behöver mineraler. Den vattensamlingen ska vara liten och grund i t ex en skopa. Viktigt är att botten sluttar så bina kan stå torrskodda när de förser sig.

Boplats
Alla fåglar bygger inte i holkar. Många föredrar buskar och häckar. Och många väljer med förkärlek barrväxter. Det gör andra djur också. Ofta nämns att eken är hemvist för en otrolig massa arter. Sällan omtalas att granen också är populär.

Skydd
För att stannfåglarna ska välja ditt fågelbord krävs att det finns skyddande träd eller buskar i närheten. Detsamma gäller sommarens fågelbad. Igelkotten behöver en hög med trädgårdskompost att krypa in i när hösten kommer. Men för många andra vilda djur räcker det med en skyddad minivrå, små skrevor i en mur, en springa i en vägg eller i en trädstam för att de ska bli åretruntboende i din naturträdgård. Detta gäller främst insekter och andra ryggradslösa djur, ”kritter” som kan bli föda för fåglar och däggdjur.
Skrymslen och vrår, sprickor och trånga hål finns det ofta många i en uppvuxen trädgård. I nya blir det trädgårdsdesignerns uppgift att skapa dem. Det är bara att släppa loss den konstnärliga fantasin och hitta fyndiga lösningar som tilltalar den moderne trädgårdsägaren och samtidigt skapar ett trivsamt mikroklimat för de ryggradslösa.

Dagstidningsjournalisten Sven Lindholm startade Natur & Trädgård 1986 och drev tidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare fram till 2013. Han skapade en tidning med inriktning på odling i samklang med naturen och där artiklarna och växtbeskrivningarna fick bli så långa som det krävdes. Det har gjort Natur&Trädgård till en tidlös kunskapsbank. Sven Lindholm avled 2015.