- ANNONS -

Lagra sensommarens och höstens gräsklipp från gräsmattan i säckar så har du fin växtnäring kommande vår. Klart att användas innan det finns nytt färskt gräsklipp. Perfekt för dem som inte vill täcka marken med färsk grönmassa

Det går utmärkt att lagra grönmassan under sensommaren och hösten då det oftast finns mer av den varan än vad som då behövs för direkt användning. Genom denna lagring har man god tillgång till grönmassa på våren när behovet är störst och gräs och örter inte hinner ge tillräckligt stor skörd av grönmassa.

Passa på att ta till vara sensommarens gräsklipp!
Efter vinterlagring i lufttäta plastsäckar används gräsklippet till vårgödslingen. Det lagrade gräsklippet är mycket effektivt, miljövänligt och dessutom gratis.
Foto: Natur & Trädgård

Denna lagrade grönmassa är perfekt för dem som tycker det är fult att täcka marken i planteringar med grönmassa. Myllas ner i odlingsjordens översta skikt.
Lagring av grönmassa är mycket enkelt. Stoppas i färgade plastsäckar när den är nyslagen. Det är viktigt att plastsäckarna knyts till så att det blir lufttätt. Syre får inte komma in säckarna för då fortgår nerbrytningsprocessen av grönmassan vilket resulterar i att en del av näringsinnehållet försvinner. Packa grönmassan hårt i säckarna, är det torrt bör den fuktas med vatten.

Grönmassa i säckar som skall lagras en längre tid förvaras på en skuggig plats. Den kan ligga drygt 1 år i plastsäckar utan att förändras.

Att lägga grönmassa i en hög på marken och täcka den med plast är inte lika effektivt som att förvara den i säckar. Denna lagrade grönmassa blir mörk, är som det ensilage lantbrukare lagrar i stora vita plastsäckar för foder. Måste luftas några dagar innan den används. Det räcker med att öppna plastpåsen och röra omkring lite.

Olika grönmassa
Grönmassa som lagras i säck kan grovt delas in i två fraktioner. Den fina som erhålls av klipp från gräsmattor används för gödsling av rabatter och grönsaksland.

En betydligt grövre fraktion erhålls vid användning av slaghack eller när gräs och vilda växter mals med kompostkvarn. Denna grövre grönmassa lämpar sig bäst att användas vid odling av potatis och växter som odlas med stora avstånd. Den lämpar sig absolut inte till gödsling av rabatter.

Ekoblandning
Skall grönmassa användas som näring till växter som odlas i krukor blandas det med lika delar sand och färskt klipp. Fuktas klippet går det lättare att blanda det med sanden. Denna blandning bör inte användas tidigare än 2 månader efter inblandning med sand och kan lagras drygt ett år.

Snabbare med nässelvatten
Grönmassa som packas i säckar och får ligga på ute på en solig plats kan användas redan efter ett par månader. Och ännu tidigare om den lagras tillsammans med nässlor som legat i blöt under en tid.

Fakta
Gräsklipp

Produkt efter klippning av gräsmatta. Egentligen ett vilseledande namn eftersom de flesta gräsmattor inte innehåller enbart gräs utan även ett flertal olika örter, gemenligen kallade ogräs. Därför kallar vi även klipp från gräsmatta för grönmassa.

Grönmassa

Samlingsnamn för allt från klipp från gräsmattor till vilda färska örter som mals i en kompostkvarn eller körs över med gräsklippare. Kan lagras över vintern och användas nästa vår som gödsel.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.