- ANNONS -

När jordgubbskörden är över och det är dags att rensa jordgubbslandet och plantera nytt vill jag föreslå ett annorlunda sätt att odla jordgubbar. Det är lättskött, minskar risken för gråmögel och ger stor skörd. Man bara lägger ut sand ovanpå marken där man vill ha jordgubbslandet. Det spelar ingen roll vilket underlag det är på platsen.

Det låter kanhända som ett aprilskämt för den som ”vet” att man först måste gräva jorden och ta bort alla fleråriga ogräsrötter och sedan gödsla jorden innan man kan påbörja planteringen. Men varför inte försöka någonting nytt?
Jag har tillämpat denna odlingsmetod i över 20 år och vill inte gå tillbaka till det gamla sättet att odla jordgubbar. Denna nya odlingsmetod är roligare och jordgubbslandet ser alltid snyggt ut.
Man kan lägga odlingarna på vilket underlag som helst, men helst på en plats där det är gräs eller jord så att det kommer att växa gräs mellan raderna. Det spelar heller ingen roll om det finns tistel, kvickrot, nässlor eller andra fleråriga ogräs i jorden där jordgubbsraderna skall ligga. Naturligtvis går det att lägga dem på en befintlig gräsmatta eller åkermark.
Börja med att välja ut en solig plats där raderna om möjligt kan läggas i riktningen norr till söder, för att jordgubbarna skall få sol på båda sidorna om raden. Därefter läggs tidningar och gärna reklamblad på marken där raden skall ligga. De bör täcka en bredd på 80 cm. Vill man göra flera rader skall det vara 70–80 cm öppen yta mellan tidningsraderna.
Lägg nu på sand utefter raden så att det blir ett sanddjup på 25-30 cm mitt i den. Sedan får sanden slutta utåt så att det endast är några centimeter sand längst ut på sidorna.

Välj från de rätta revorna
Nu är det dags att sätta jordgubbsplantorna. Har man en bra sort sedan tidigare bör man ta av dessa, men välj plantor från de rätta revorna.
Det är alltid lite variation mellan hur rikgivande de olika plantorna är. Vanligtvis är det de plantor som ger rikligast med bär som får färre revor och mindre plantor på revorna. Väljer man bara de största plantorna när man skall förnya jordgubbslandet kommer det på sikt att bli sämre skörd. Man förädlar helt enkelt åt fel håll och får stora jordgubbsplantor som ger dåligt med bär. Nu går det fint att se vilka plantor som gett bra. Kontrollera noga vilka revor som kommer från dessa plantor, och ta de nya plantorna av dem även om de inte är så kraftiga.
Är det inga rötter på revplantorna bör man endera vänta några veckor med att flytta dem eller också klippa loss dem och sätta dem tätt i en sandbädd. Lägg fiberduk över samt vattna och duscha dem rikligt, så får de snart rötter.
Därefter planteras plantorna mitt på sandåsen med ca 50 cm plantavstånd. Det ser ut att vara alldeles för långt mellan dessa små plantor, men när de växt ut och börjar ge skörd måste de stå på detta avstånd.
Täck därefter hela sandytan med tidningar som legat i vatten något dygn, men lämna en 15-20 cm stor öppning runt varje planta.
Lägg därefter 10 cm gräsklipp över hela den yta som täckts med tidningar och även på den fria ytan runt plantorna.
Vattna därefter med stril över hela ytan en gång i veckan och vattna intill varje planta ytterligare en gång varje vecka. Fortsätt att vattna ända fram till dess det blir frost.

Första våren
Till våren läggs färskt gräsklipp runt varje planta och efterhand över hela den tidningstäckta ytan. Vattna med spridare en gång i veckan om det är torr väderlek.
Någonting annat behöver inte göras eftersom det inte kommer något ogräs. Gräset som växer mellan raderna klipps bort och då även de revor som växer utanför den sandtäckta ytan.

Andra våren
Våren därpå skär man bort gamla blad och revor intill varje planta och täcker plantorna med fiberduk samt vattnar om det behövs. Eftersom plantorna dels växer i sand och dels högre än omgivande mark bör man vattna något mera än normalt. Jordgubbsplantor bör alltid vattnas rätt rikligt på våren och försommaren.
Denna sommar skall de inte gödslas med gräsklipp. Men se till att tidningarna är täckta med något material, man kan gärna lägga lite sand över dem.
Finns det rötter av tistel och andra fleråriga ogräs i jorden är det nu risk för att de försöker tränga upp genom tidningarna längst ut på sidorna. Då är det dags att lägga nya tidningar på båda sidorna om jordgubbsraden och täcka dessa med sand eller gräsklipp.

Tredje våren
Tredje våren är det dags att lägga på nya tidningar över hela sandytan. Lämpligast gör man detta i samband med att revor och gamla blad skärs bort.
Nu skall hela ytan täckas med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp igen. Därefter klarar sig plantorna i två somrar innan gräsklipp och tidningar läggs över sanden på nytt.
6-8 år ger dessa plantor god skörd men därefter bör de bytas ut. Då kan nya sättas på samma ställe. Men först tar man bort de gamla plantorna och fyller på med ny sand.

 

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.