Hydroponisk odling – fyra olika tekniker

Det finns fyra huvudtekniker inom hydroponiken. DWC, en förkortning av Deep Water Cultivation, Ebb och flod, Vertikala system och Ränna. De olika teknikerna lämpar sig för olika växter eller vilket utrymme du har. Vissa tekniker passar bra för att ta fram nya små plantor och andra är bättre när du vill odla stora växter med mer omfattande rotsystem. Här nedan kan du läsa mer om de olika varianterna.

Film: Så bygger du ett ebb och flod-system.

Film: Förening tog fram startpaket för nybörjare

Läs mer: Aquaponik – fisk och växter i symbios för framtidens stadsodling

Läs mer: Fyra olika tekniker att odla hydroponiskt

Läs mer: Allt om hydroponik på föreningen Hemmaodlats hemsida.

1. DWC (Deep Water Cultivation)

Odling i näringsberikat vatten som ofta syresätts. Nätkorgar sänks ner i vattnet så att rötterna eller rotningskuberna når vattenytan. Växten kommer därefter att ta all näring och allt vatten den behöver från odlingskärlet. Eftersom vattnet syresätts så finns det ingen risk för syrebrist, vilket är vanligt förekommande vid så kallad ”övervattning”. Eftersom växten har rik och direkt tillgång till vatten, näring och syre så kommer tillväxten att vara snabb.

2. Ebb och flod

Principen bygger på samma fenomen som i naturen där vattnet sjunker undan (ebb) för att sedan stiga igen (flod). Istället för månens och solens gravitation så använder vi inom hydroponiken en enkel vattenpump med timer för att skapa vårt eget tidvatten.  Antalet ”flodningar” beror på hur mycket ljus och värme växterna utsätts för, deras storlek samt vilket substrat som används. Ett bra riktmärke är 2–3 gånger à 15 minuter per dygn.

3. Vertikala system

Odling på höjden som bevattnas med hjälp av en pump. Denna odling får gärna hänga i ett fönster för att nyttja utrymmet och ljuset, men teoretiskt sett kan du sätta en vertikal odling var som helst bara den får ljus. Dessa odlingar kan se ut på många sätt och det är just det som är styrkan med dem. Du kan verkligen släppa lös din kreativitet och bygga en odling som återspeglar din smak och personlighet.

4. Ränna/NFT (Nutrient film technique)

I ett NFT-system sker odling i plastrännor. Näringsberikat vatten pumpas upp till plastrännor där vattnet bildar en film på botten, därav namnet. Växterna placeras i nätkorgar där rötterna söker sig ner till vattnet. Den syrerika miljön gör tillväxten kraftig, men också känslig, t.ex vid kloggning. Dess lätta vikt gör att du kan placera rännorna på väggar. Så länge vattnet rinner tillbaka till vattentanken så kan du vara hur kreativ som helst.

Ordförande och utbildningsansvarig på Hemmaodlat. Niklas är ständigt nyfiken och försöker alltid hitta nya sätt att inspirera så många som möjligt att odla någonting ätbart hemma. Han tror mycket på vikten av att testa nya lösningar och är aldrig sen att omvärdera sin åsikt om någon kan visa ett bättre sätt. Var med och startade det första urbana akvaponiska andelsjordbruket i Sverige. Har skrivit flertalet artiklar om ämnet hydro- och akvaponik och jobbar just nu på en bok inom ämnet ”Hydrokultur” som kommer att publiceras i slutet av 2018. Älskar att odla allt som är ätbart året om. Niklas Hjelm skriver återkommande i Natur & Trädgård under vinjetten ”I fönsterkarmen”. Läs mer om hydroponik på: www.hemmaodlat.se