- ANNONS -

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Den första volymen publicerades 2005. Efter ett par års uppehåll i utgivningen har nu den artonde volymen utkommit. Den tar upp havsborstmaskar som tillhör djurgruppen ringmaskar. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men några arter lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land.

I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. Denna volym behandlar de 205 arter som hör till underklassen Aciculata.

Havsborstmaskar är ofta talrika och får därmed stor inverkan på den miljö de lever i. De syresätter bottnar genom sitt grävande, och rören, som kan vara av både kalk och lera, utgör bostad för många andra organismer. Ibland bildas hela rev av rören, och dessa rev har ofta hög biodiversitet. Havsborstmaskar har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång.