hej@naturochtradgard.se

Sök

Många TBE-infektionerupptäcks inte av vården

Antalet fästingburna TBE-infektioner som inte upptäcks av vården är mycket högre än man tidigare trott. Det visar en ny studie som undersökt svenska blodgivare. Fästingburen encefalit, TBE, är en mycket allvarlig sjukdom som ökar i stora delar av Europa. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik anmäldes cirka 600 fall av sjukdomen under förra året i Sverige. Det är det högsta antalet hittills under ett enskilt år. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det innebär att alla TBE-fall som upptäcks ska anmälas till regionens smittskyddsläkare […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Förhastade slutsatser om minskade storlekar

Under de senaste årtiondena har många fåglar blivit mindre. Forskarna har trott att klimatförändringar är anledningen, men en ny studie från Lunds universitet motsäger det. Teoretiskt sett är det enklare för ett mindre djur att hålla huvudet kallt, och därför har forskarna tolkat utvecklingen som ett resultat av stigande temperaturer. En sådan förändring ligger nämligen i linje med ”Bergmanns lag”, som säger att djur som lever i kallt klimat har en större volym än djur i varmare områden. Den följer […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Invasivt kvalster fortsatt stort hot mot tambin

l  Varroakvalster har haft stor påverkan på vilka virus som finns hos bin, visar en internationell studie. Resultaten är viktiga för att kunna övervaka honungsbins hälsa. Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret är idag största hotet mot dessa bin då det sprider sjukdomar. Kvalstret lever på kroppsvävnad hos puppor och vuxna honungsbin. Det kommer ursprungligen från Asien, men har spridits till hela världen. I Sverige upptäcktes kvalstret i slutet av 1980-talet. – Varroa är ett stort problem […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Domherren klättrar på listan och grönfinken återhämtar sig

Årets upplaga av den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” var den artonde i ordningen sedan starten 2006. Räkningen startades som ett sätt att stimulera det fågelintresse som väcks hos många vintertid då närmare en halv miljon hushåll matar fåglar. Efter hand har den dock visat sig väl spegla förändringar i vår närmaste fågelvärld, bland annat hur flera arter utvidgat sina vinterområden norrut i takt med att klimatet förändrats. Bland dessa arter finns koltrasten, rödhaken och nötväckan som alla förekommer längre […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Full tank vid fågel­matningen

För fåglar handlar en stor del av livet om att hålla motorn igång, att hitta föda. Här får du en inblick i hur vi kan stötta fåglarna genom en tuff period och vad trädgårdens fåglar äter.

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Storken är på väg att få luft under vingarna

Vit stork är en riktig karaktärsfågel. I Sverige har den med några få undantag bara funnits i Skåne och det är där Storkprojektet nu arbetar för att återetablera fågeln. Om det ska lyckas krävs fler våtmarker, polska gener och hyfsat varma vårar.

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.