Så lyder rubriken över denna posthuma artikel av Åke Lindau. I den ger han en annan syn på de vilda djuren i trädgården än den gängse, en syn i Natur & Trädgårds anda.