hej@naturochtradgard.se

Sök

Med sand och grus kan man öka växternas överlevnad med flera växtzoner, skriver Nils Åkerstedt. Och metoden passar också för vedartade växter som träd och buskar.