Vedväxter i sand och grus

    - ANNONS -

    Med sand och grus kan man öka växternas överlevnad med flera växtzoner, skriver Nils Åkerstedt. Och metoden passar också för vedartade växter som träd och buskar.