Var med och rädda hortikulturella mångfalden

    - ANNONS -

    Natur & Trädgårds specialsektion denna gång hotad som den vilda faunans och florans biologiska mångfald. Nu skall även den räddas. Lars-Åke Gustavsson, Fredriksdals friluftsmuseum, berättar om friluftsmuseernas roll i den räddningsaktionen.