Kjell Lundquist skriver i denna populärvetenskapliga uppsats om den bortglömda medicinalväxten ålandsrot. Den pryder sin plats även i perennrabatten.