De ekologiska såjordarna i handeln håller inte måttet. Kravmärket är ingen garanti för ett bra odlingsresultat, konstaterar Margareta Magnusson vid Sveriges lantbruksuniversitet.