hej@naturochtradgard.se

Sök

Inga Wallenquist beskriver två trädgårdsanläggningar i Östergötland värda besök. På sidorna 52–55 om nybyggnationen i Linköpings Trädgårdsförening. Och på sidorna 56–59 om parken vid Godcgårds säteri, med anor från slutet av 1700-talet.