Hur du skapar en prunkande trädgård i kallt odlingsklimat skriver Maria Sand­ström i boken Trädgård i kallt klimat.