Search
Close this search box.

hej@naturochtradgard.se

Search

Nils Åkerstedt uppmanar växthusägare att inte vänta på våren utan utnyttja den tidiga solvärmen för en tidig odlingsstart. Sid 32. Per-Edvin Jonsson har också svårt att vänta med växthusstarten. Därför har han experimenterat fram en enkel lösning för att ta tillvara den första överskottsvärmen från soliga dagar. Sidan 36.