Tång vårt första gödsel

    - ANNONS -

    Tång har under århundraden använts som ett effektivt och innehållsrikt gödselmedel. Och trots att tång också har lätt för att ta upp tungmetaller i vår förorenade värld  kan det fortfarande vara ett intressant alternativ för odlare.