Torkning är bästa och billigaste sättet att bevara svampen