Spindlar – fascinerande kryp på åtta ben

    - ANNONS -

    Kajsa Mellbrand lotsar oss in i trädgårdens småkrypsvärld och beskriver våra vanligaste spindlar. Hon slår bestämt fast att inga svenska spindlar är farliga – annat än för andra småkryp! Trädgårdens alla spindlar håller skadedjuren stången.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.