hej@naturochtradgard.se

Sök

Birgitta Rämert på SLU:s trädgårdsförsöksstation har doktorerat efter studier av morotsflugan. Syftet med hennes ar­bete var att hitta en biologisk bekämpningsform mot detta gissel. Här berättar hon om resultatet.