Små och skira står de och darrar vid minsta vindpust. Drivans blommor trotsar köld och frost för att välkomna våren.