Roland Svensson står för den uppmaningen. Och skriver om hur vi gör det.