Skatan lever i skärningspunkten mellan Natur & Trädgård, och befinner sig alltid nära människan. Läs Peder Edvinssons betraktelse av denna sociala fågel som gärna hänger i grupp.