Skatan – trogen partner och plats

    - ANNONS -

    Skatan lever i skärningspunkten mellan Natur & Trädgård, och befinner sig alltid nära människan. Läs Peder Edvinssons betraktelse av denna sociala fågel som gärna hänger i grupp.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.