Med avgränsningar som grönskar och lever skapas sköna rum i trädgården.