Så får du den största nyttan av nyckelpigan

    - ANNONS -

    Roland Berglund har för Natur & Trädgårds räkning gjort ett reportage om en nyckelpigefarm i Frankrike. Han lär i det ut hur man själv kan föda upp nyckelpigor att användas i kampen mot bladlössen.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.