Roland Berglund har för Natur & Trädgårds räkning gjort ett reportage om en nyckelpigefarm i Frankrike. Han lär i det ut hur man själv kan föda upp nyckelpigor att användas i kampen mot bladlössen.